g+

Údržba zeleně

K ošetření volných travnatých ploch elektráren používáme malotraktor ISEKI s mulčovačem, který svou šířkou pouhých 1,2m dovoluje projed i těmi nejužšími místy. K mulčování používáme pouze mulčovače  se svislou rotací z důvodu omezení možnost rozbití panelu odletujícími kameny. Plochy pod panely sekáme ručně pomocí motorových kos. Další nabízené služby související s údržbou plochy elektrárny jsou:

  • prořezání a kacení stromů, údržba zeleně
  • postřik manipulačních ploch herbicidy okolo trafostanic a venkovních rozvaděčů
  • postřik zeleně okolo oplocení a ochranných pásem infrazávor herbicidy z důvodu omezení planých poplachů EZS
  • výsadba travního porostu
  • terénní úpravy