g+

Servis a údržba pole PV panelů

Pole FV panelů je srdcem fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE). Zde dochází k samotné výrobě elektrické energie a proto si tato část FVE zaslouží největší pozornost a údržbu. Podceněním servisu a údržby této části FVE většinou nedochází k okamžitým finančním ztrátám velkého rozsahu, ale z dlouhodobého hlediska provozu se většinou jedná o vady, které mohou způsobit větší finanční ztrátu, než např. zahoření transformátoru.   

Základní služby servisu a údržby pole FV panelů jsou:

  • měsíční vizuální kontrola provozního stavu FV panelů, FV střídačů a venkovních rozvaděčů
  • kontrola kabelových souborů, jištění, přepěťových ochran a vzduchových filtrů ve venkovních rozvaděčích a FV střídačích
  • pravidelná údržba venkovních rozvaděčů a FV střídačů
  • kontrola venkovních rozvaděčů a FV střídačů na vlhkost a popřípadě její odstranění
  • kontrola oplocení a perimetrické ochrany