g+

Monitoring / Dispečink FVE

V rámci komplexních služeb pro fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) nabízíme monitoring veškerých částí FVE dle požadavků zákazníka. V současnosti používáme zejména systém Solarmon, který nám umožňuje monitorovat veškeré typy střídačů nezávisle na výrobci. Základní přehled monitorovaných částí FVE:

  • monitorování výroby FV střídačů, string boxů / combinner boxů a meteorologických čidel
  • dozorovaní stavu hl. jističů, stavu VN vypínačů, teplotních čidel, atd.
  • vyčítaní výroby z fakturačních elektroměrů pro ověření správnosti/úplnosti dat na portálech energetiky
  • regulace P, Q výkonu pomocí monitorovacího sytému
  • dozor EZS a CCTV pomocí PCO
  • dispečink provozu FVE od 7:00 – 18:00 7 dní v týdnu
  • 24 hodinová pohotovost v případě nenadálých situací