g+

Komplexní servis a údržba FVE

Zajišťujeme pravidelný servis a údržbu fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), jejímž cílem je udržet trvalou provozuschopnost FVE a minimalizovat pravděpodobnost vzniku závad, které by vyřadily část nebo i celou elektrárnu z provozu. Obsahem pravidelné servisní údržby jsou periodicky prováděné práce několika úrovní. Četnost pravidelných servisních úkonů se plánuje a provádí podle typu zařízení s ohledem na přání zákazníka. Přehled služeb, které jsou standardně obsaženy v komplexním servisu a údržbě FVE:

  • pravidelná měsíční kontrola FVE
  • pravidelná roční údržba FVE ve vypnutém stavu
  • diagnostika FV panelů pomocí termovize
  • měření V-A charakteristik jednotlivých stringů (centrální řešení FV střídačů)
  • monitoring /dispečink provozu FVE
  • administrativa spojená s energetikou, OTE a ERÚ
  • revize VN, NN, CCTV a EZS a hasicích zařízení
  • roční servis a údržba CCTV a EZS systémů
  • údržba travnatých ploch FVE